Strona główna

better-business-meetings-banner

 
 

Misja firmy

Być liderem na polskim rynku PEST CONTROL, umocnić w znaczący sposób obecność na rynkach eksportowych, być firmą zorientowaną na klienta i znaną z uwagi na nowatorski model zarządzania.

Polityka Mefisto sp. z o.o.
W naszych działaniach kierujemy się przyjętą Misją i Wartościami. Zdobywamy uznanie klientów i społeczeństwa oferując wysokiej jakości system monitorowanego zwalczania szkodników realizowany w warunkach przyjaznych dla środowiska i pracowników.

Jakość. Jesteśmy firmą zorientowaną na klienta, rozwijającą nowatorski model zarządzania poprzez:
– poznanie i spełnienie wymagań klienta
– przewidywanie jego potrzeb
– podnoszenie satysfakcji klienta
– budowanie lojalności w relacjach z klientami
– doskonalenie naszego wewnętrznego funkcjonowania

Środowisko. Świadomi swojej odpowiedzialności za środowisko naturalne dążymy do zminimalizowania negatywnego oddziaływania firmy na otoczenie zewnętrzne poprzez:
ciągłe doskonalenie procesów i usług firmy
rozwój produktów przyjaznych dla środowiska
budowanie odpowiedzialności za zasoby naturalne wśród naszych partnerów

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Ludzie są najważniejszym czynnikiem wpływającym na sukces organizacji. Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo całego naszego Zespołu, zatem chcemy zapewnić:
– ciągłe doskonalenie warunków pracy pracowników
– zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym

Deklarujemy ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, przestrzeganie prawa w tym zakresie oraz podnoszenie świadomości i zaangażowania pracowników w każdym z tych obszarów.