Nietypowe zlecenia

000084WC1GA2G34B-C322

 
Dezynfekcja w krypcie, czyli jak Mefisto poszukiwało Kopernika

W sierpniu 2006 roku w archikatederze we Fromborku archeolodzy rozpoczęli kolejny etap poszukiwań szczątków wuja polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Badania porównawcze szczątków obu krewnych dadzą odpowiedź czy odkryta we Fromborku w ubiegłym roku czaszka z całą pewnością należy do Mikołaja Kopernika. Naukowcy poszukują we fromborskiej archikatedrze krypty, w której obok innych wielu biskupów warmińskich, pochowany jest biskup Łukasz Watzenrode, brat matki Kopernika.
W dniach 22-23 sierpnia badania rozpoczęły się od odkażenia wejścia do krypty, która była przez kilkadziesiąt lat zamknięta i jej dezynfekcja była niezbędna, by nie narażać na niebezpieczeństwo wchodzących do niej naukowców.

Na przeprowadzeniem zabiegu dezynfekcji czuwał Wojciech Danielewski, prezes Mefisto sp. z o.o.
Jako jedyna firma w Polsce i nieliczna w Europie specjalizujemy się w przeprowadzaniu tego typu zabiegów.

„Wchodząc do krypty najbardziej obawiano się toksyn wytwarzanych przez grzyba kropidlaka żółtego Aspergillus flavus – który niejako był przyczyną serii zgonów ludzi biorących udział w pracach archeologicznych grobu Kazimierza Jagiellończyka” – mówi Wojciech Danielewski, bezpośreni uczestnik poszukiwań i wykonawca zabiegu. Równie niebezpiecznym jest grzyb należący do klasy Deuteromycetes – Cryptococcus neoformans, który wywołuje u człowieka grzybicę głęboką (narządową), zwaną kryptokokozą lub tolurozą. Poza tymi dwoma gatunkami, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest ogromne, narażeni byliśmy na szereg innych mniej lub bardziej wyspecjalizowanych mikroorganizmów. Działania były o tyle trudne, że zastosowany preparat nie mógł negatywnie wpłynąć na materię organiczną. Zarówno przed jak i po przeprowadzeniu dezynfekcji zostały pobrane do analizy mikrobiologicznej próbki, by sprawdzić skuteczność przeprowadzonego zabiegu. Analiza pobranego materiału została przeprowadzona przez dwa niezależne laboratoria: Państwowy Zakład Higieny (Samodzielna Pracownia Promieniowców i Grzybów Niedoskonałych) oraz EKO-LAB sp. z o.o.. Badania wykazały brak jakchkolwiek mikroorganizmów niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka.
Choć antropolodzy są przekonani, że odnaleziona czaszka należy do Kopernika, przy obecnym zaawansowaniu nauki, nie można mówić o stuprocentowej pewności. Według naukowców, aby mówić o absolutnej pewności, należałoby porównać kody DNA Kopernika i jego krewnego – wuja, biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode.
Teraz największym wyzwaniem dla naukowców jest ustalenie, gdzie wuj Kopernika jest pochowany. Według dr Jerzego Sikorskiego z Wojewódzkiej Służby Ochrony Zabytków w Olsztynie krypta Łukasza Watzenrode, który był jej założycielem i został w niej jako pierwszy pochowany, znajduje się w archikatedrze fromborskiej pod prezbiterium.
Kolejnym etapem poszukiwań, w których uczestniczyło Mefisto było skanowanie posadzki we fromborskiej katedrze 29 listopada 2006.

19 marca w Pułtusku w Instytucie Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, odbyło się spotkanie, mające na celu ustalić harmonogram prac przy poszukiwaniu grobu wuja Mikołaja Kopernika. W spotkaniu uczestniczył prof. dr hab Jerzy Gąssowski – kierownik tychże badań oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w poszukiwania.
Po analizie: badań georadarowych, map i samej struktury i konstrukcji katedry podjęto decyzję iż kolejne, jeszcze bardziej szczegółowe badania zostaną przeprowadzone pod koniec kwietnia, a także w maju 2007r.
Przebieg rozmów, dyskusji i rozważań jak zwykle filmował nasz przyjaciel Michał Juszczakiewicz.

12 czerwca ponownie weszliśmy do krypty by przygotować ją na wejście specjalistów z georadarem. Tym razem przeprowadzany był zabieg zamgławiania na zimno ULV, wykorzystując do tego cząsteczki srebra i krzemionki.
Ponownie pobraliśmy próby do badania, by sprawdzić obecność pleśni i grzybów.

18 czerwca spotkaliśmy się z grupą archeologów by po raz drugi przeprowadzić badania georadarem.
Badania georadarowe wykonywane były we wnętrzu katedry, na zewnątrz oraz w krypcie.
Na początku lipca otrzymamy wyniki. Czekamy z niecierpliwością.