Elektroniczny System Kontroli

Elektroniczny System Kontroli
………………………….

Obecnie jesteśmy na etapie testowania elektronicznego systemu monitorowania szkodników, dzięki czemu kontrola urządzeń będzie jeszcze bardziej dokładna, a trendy aktywności szkodników wiarygodnie odwzorują pobór antykoagulantów przez szkodniki. Oprogramowanie dla tegoż systemu zostało napisane specjalnie na zlecenie Mefisto sp. z o.o. i jesteśmy jego jedynymi posiadaczami.